Lijst van publicaties

 • Kwartierstaat Neggers, Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (G.T.O.B.) III (1988), pag. 17.
 • De onwillige schepen, G.T.O.B. III (1988), pag. 121.
 • Sprokkels (37), G.T.O.B. IV (1989), pag. 164.
 • Neggers te Oirschot, G.T.O.B. V (1990), pag. 175.
 • De akte van gelofte, G.T.O.B. VI (1991), pag. 117.
 • Het ontstaan van een achternaam, G.T.O.B. VI (1991), pag.  142.
 • Aanvullingen Neggers te Oirschot, G.T.O.B. VI (1991), pag. 152.
 • Een onbegrijpelijke vergissing, G.T.O.B. VI (1991), pag. 155.
 • Een klein schandaal, G.T.O.B. VI (1991), pag. 170.
 • Het nut van de doopgetuige, G.T.O.B. VI (1991), pag. 177.
 • Een begrijpelijke vergissing, G.T.O.B. VII (1992), pag. 20.
 • Genealogie Neggers, Campinia XXII (1992), pag. 145.
 • Ervaringen (11), G.T.O.B. VIII (1993), pag. 36.
 • Kwartierstaat van Joanna Maria van Elderen, G.T.O.B. VIII (1993), pag. 113, 187, IX (1994), pag. 25.
 • Het dorp Tongelre in de zomer van 1702, Campinia XXIII (1993), pag. 143.
 • Kwartierstaat van Wilhelmina Francisca Adriana van Don­gen, Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard (G.T.M.W.B.) XVII (1993), pag. 164, 278, XVIII (1994), pag. 52.
 • Sprokkels (102), G.T.O.B. VIII (1993), pag. 164.
 • Genealogie Neggers (2), Campinia XXIV (1994), pag. 70.
 • Van de Maerselaer – die men heijt van de Scoet -, de oudste generaties, Campinia XXIV (1994), pag. 129.
 • De boer, Campinia XXV (1995), pag. 100.
 • Het nut van de doopgetuige (2), G.T.O.B. X (1995), pag. 114.
 • Aanvullingen kwartierstaat van Elderen, G.T.O.B. X (1995), pag. 143.
 • Afstammen van de Byzantijnse keizers, G.T.O.B. X (1995), pag. 157.
 • De nalatenschap van Jasper Neggers, Campinia XXVI (1996), pag. 16.
 • De boer, Mozaïek, een selectie uit essays, verhalen en gedichten, foto’s, tekenin­gen en houtsneden van medewer­kers en studenten van Fontys hogescholen, 1996, pag. 25.
 • Het wanschapen kind, Mozaïek, een selectie uit essays, verhalen en gedichten, foto’s, tekeningen en houtsneden van medewer­kers en studenten van Fontys hogescholen, 1996, pag. 98.
 • Genealogie Ekerschot, G.T.O.B. XII (1997), pag. 1, 77.
 • Genealogische fragmenten 4. Schilders, Campinia XXVIII (1998), pag. 114.
 • Genealogie van Ginhoven, Campinia XXVIII (1998), pag. 178.
 • Pennings te Oirschot, Best en Schijndel, G.T.O.B. XIV (1999), pag. 1.
 • Genealogie van Cleijnenbreugel, Campinia XXIX (1999), pag. 29.
 • Reeks 21, Neggers, De Karel Site 1999, http://www.kareldegrote.nl/Reeks_21_Neggers.htm.
 • Van Overdijk, Brabantse Leeuw (Br.L.) XLVIII (1999), pag. 104, 129, 211, XLIX (2000), pag. 15.
 • Genealogie Neggers, eigen uitgave (Boxtel, 2001), 91 pag. A4, index op persoonsnamen.
 • Aufgepickt (red.), eigen uitgave (Boxtel, 2001), 28 pag. A4, geïll.
 • The lost foundling, eigen uitgave (Boxtel 2002), 30 pag. A4, geïll., eng., index op persoons- en plaatsnamen.
 • Verdronken in Le Havre, G.T.O.B. XVII (2002), pag. 42.
 • Doodsoorzaak: bekend, G.T.M.W.B. XXVI (2002), pag. 48.
 • Stamreeks Leenaerts, G.T.M.W.B. XXVI (2002), pag. 49.
 • Van Heumen, een regentenfamilie uit Oirschot, G.T.O.B. XVII (2002), pag. 71.
 • Hoofdstukken genealogie Neggers, eigen uitgave (Boxtel 2002), 136 pag. A4, geïll., index op persoonsnamen.
 • Vicaris te Utrecht en Pastor te Eindhoven, Brocken te Tilburg, Br.L. LI (2002), pag. 78, 129.
 • Verhoeven te Oirschot, G.T.O.B. XVII (2002), pag. 110.
 • “Carried Gold in Belts”, Genealogy Huijskens from Oirschot to Bay City, eigen uitgave (Boxtel 2002), 81 pag. A4, geïll., eng., index op persoons- en plaatsnamen.
 • De Oirschotse regenten in de achttiende eeuw, G.T.O.B. XVIII (2003), pag. 1, 53, 95, 145.
 • Carried gold in belts,  Genealogie Huijskens van Oirschot tot Bay City, Br.L. LII (2003) pag. 22, 86, 164, 229.
 • Dielkens alias Cremers alias de Smit alias Scepens alias van Hulsel alias Verstraten alias Capitien, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XI (2003) pag. 42.
 • Klompenmakersprotest in 1752, Gepermeteerd, Afdelingsblad van de NGV-afdeling ’s-Hertogenbosch-Tilburg, V (2003) pag. 37.
 • De hemel die is hier, (met Joost van der Linden) eigen uitgave (Boxtel 2003), 36 pag. A4, geïll.
 • Een verdwaalde vondeling, Twents Genealogisch, Contactblad voor de afdeling Twente van de NGV, XX (2004) pag. 53. (ook: http://twente.ngv.nl/TG2004-02.pdf)
 • Adoptie: geen probleem voor de genealoog, G.T.O.B. XIX (2004) pag. 65.
 • Verhaal der Plegtige uitvaart van Philips II, als Hertog van Brabant, te ’s-Hertogenbosch, Gepermeteerd, VI (2004) pag. 47.
 • Van Elderen in Frankrijk, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XII (2004) pag. 58.
 • Het mobilair in de geregtzaal, G.T.O.B. XX (2005) pag. 100.
 • Genealogie van de Laeck, G.T.O.B. XX (2005) pag. 121.
 • Een geval van serendipiteit: The Van Weert Murder Case, G.T.O.B. XXI (2006) pag. 49.
 • Een Spaanse jonker in Oirschot, Br.L. LV (2006) pag. 109.
 • Een droevigh sterfgeval, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XIV (2006) pag. 38.
 • Jomanda in Oirschot, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XIV (2006) pag. 57.
 • Doodboek Oirschot 1779-1782, G.T.O.B. XXI (2006) pag. 145.
 • Een familie van de Mo(r)selaer in Sint Oedenrode, G.T.O.B. XXI (2006) pag. 153.
 • Een society huwelijk in de Kempen, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XIV (2006) pag. 82.
 • Drie koningen in één gezin, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XV (2007) pag. 11.
 • Knape “die men hiet de Brouwer” alias Hantschoenmekers, G.T.O.B. XXII (2007) pag. 79.
 • Van Sprang via Oirschot naar Helmond, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XV (2007) pag. 37.
 • Schelmen en Hontsvotten Werck, Onderzoek naar de moord op mr Jean de Marcq, drossaard van Oirschot in 1735, ISBN 978-90-811835-1-2 (Boxtel 2007), 112 pag., geïll., index op persoonsnamen.
 • ‘Edel Brabant, were di, zonder Vlaanderen’, Brabants Dagblad 28 augustus 2007, pag. 13.
 • Oirschotse brouwers en bierverkopers in 1527, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XV (2007) pag. 63.
 • De familie de Marcq en de politieke reformatie in Oirschot, G.T.O.B. XXII (2007) pag. 153.
 • De Hersel de Oorschot, Gens Nostra (G.N.) LXII (2007) pag. 449.
 • What’s in a name? Op zoek naar Gijsbert Hobbelen, Gepermeteerd, Afdelingsblad van de NGV-afdeling ’s-Hertogenbosch-Tilburg IX (2007) pag. 91.
 • “Des nachts om twaalf uur is gekomen”, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XV (2007) pag. 98.
 • Verhoeven te Hoeven, G.T.M.W.B. XXXII (2008) pag. 66.
 • De ballingschap van baron van Boetzelaer, Br.L. LVII (2008) pag. 1.
 • Eer en deugd, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XV I (2008) pag. 7.
 • Oirschotse portretten: Lambert Huijskens, Carried gold in belts, Van Den Herd XV (2008) pag. 31.
 • Kwinten is Quinten, Br.L. LVII (2008) pag. 65, pag. 129.
 • Verdronken in een sloot, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XV I (2008) pag. 38.
 • De bibliotheek van dokter de Marcq, Een proeve van achttiende-eeuwse belezenheid?, Brabants Heem  LX (2008) pag. 3.
 • Michiel Bernaert Ketelers van Achel en nakomelingen, G.T.O.B. XXIII (2008) pag. 105.
 • Mgr. Cornelius van de Ven (1865-1932), bisschop van Alexandria, en zijn voorouders, G.N. LXIII (2008) pag. 522.
 • Een oorlogskind uit Best, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XV I (2008) pag. 56.
 • “dat God gelieve te verhoeden” Van Enetten: twee Oirschotse broers te Rijen, G.T.M.W.B. XXXII (2008) pag. 264.
 • Heijlgenen uit Oirschot, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XV I (2008) pag. 88.
 • Tweemaal van de Biggelaar, G.T.O.B. XXIV (2009) pag. 1.
 • Kwartierstaat van Nunen-Pennings, G.T.O.B. XXIV (2009) pag. 25.
 • Een opmerkelijke voornaam: Fête d’or, G.N. LXIV (2009) pag. 89.
 • Oorlogsleed in Liempde, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVII (2009) pag. 5.
 • Oirschotse portretten: Jacobus Pardo, de Spaanse jonker, Van Den Herd XVI (2009), nr. 2, pag. 31.
 • Tweemaal Hoevenaars, G.T.O.B. XXIV (2009) pag.  53.
 • Frater Constantinus vertelt over vroeger, 1909-2009, Honderd jaar Sint Petrusschool, Boxtel 2009.
 • Wouter van Elmpt, schout van Oirschot, en zijn familie, Br.L. LVIII (2009) pag. 84, 169.
 • Tweemaal Blankers, G.T.O.B. XXIV (2009) pag. 105.
 • Kunstschilder op kostschool, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVII (2009) pag. 37.
 • Lange Willem, of toch niet?, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVII (2009) pag. 67.
 • Oirschotse portretten: Wouter Backs, een kortstondige carrière, Van Den Herd XVI (2009), nr. 3, pag. 10.
 • De dienstmaagd van meester Feij, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVII (2009) pag. 91.
 • Tweemaal van de Mosselaar, G.T.M.W.B. XXXIII (2009) pag. 269.
 • Ouwe neuker van Oirschot, Br.L. LVIII (2009) pag. 205.
 • De Engel, G.T.O.B. XXV (2010) pag. 1.
 • Het verdronken kind: Maria Elisabeth Vissers (1795-1798), G.N. LXV (2010) pag. 51.
 • Belastingontduikers op Straten, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVIII (2010) pag. 6.
 • Van de Mosselaar in de Bommelerwaard, G.T.M.W.B. XXXIV (2010) pag. 51.
 • Mosselaars uit Hoeven, G.T.M.W.B. XXXIV (2010) pag. 55.
 • “Godt beter’t”, Een zoenaccoord uit 1598 & de familie van Krieken uit Haaren, G.T.O.B. XXV (2010) pag.  67,  pag. 120
 • Huijskens-van Snepschudt, G.T.O.B. XXV (2010) pag. 101.
 • Oplossing voor de crisis?, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVIII (2010) pag. 48.
 • Het fotobidprentje van: Christina Henrica Bernardina Prinzen-Schillemans (1858-1918), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVIII (2010) pag. 69.
 • Kwartierstaat Johannes Arnoldus Elisabeth Emmanuel van Nunen (met Bep van Nunen), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVIII (2010) pag. 70.
 • Niets nieuws onder de zon: Jongen zakt door het ijs, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVIII (2010) pag. 100.
 • Het fotobidprentje van: Laurentius Franciscus van Dongen (1895-1915), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVIII (2010) pag. 106
 • Inwoners van de Kerkhof in 1665, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XVIII (2010) pag. 108.
 • Frans Huijberts de Ketelaer van Pelt, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XIX (2011) pag. 22.
 • Oirschotse portretten: Clementia Geertruid van Els tot Boedelham, Regentes van Oirschot, Van Den Herd XIX (2011), nr. 1, pag. 14.
 • Dirck Lamberts van Mulbracht, ‘gelaesmaker’, G.N. LXVI (2011) pag. 315.
 • Bijzondere bronnen: Criminele procesdossiers, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XIX (2011) pag. 39.
 • Een opmerkelijk gezicht op Oirschot, Van Den Herd XVIII (2011), nr. 2, pag. 7.
 • Bijzondere bronnen: Patentregisters, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XIX (2011) pag. 61.
 • Moederslijn van Johanna Maria van Haaren, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XIX (2011) pag. 67.
 • Het fotobidprentje van: mgr. Petrus Noyen (1870-1921), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XIX (2011) pag. 96.
 • Een heymelick raptus, spottelick voor Godes kercken, Boetestraffelijke zaken vanwege voortijdige huwelijksgemeenschap, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XX (2012) pag. 5, ook: Van Den Herd, XX (2013), pag. 14.
 • Bijzondere bronnen: Verklaringen van overlijden, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XX (2012) pag. 72.
 • Het fotobidprentje van: Joannes Franciscus Mannaerts (1818-1905), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XX (2012) pag. 98.
 • Het oudste bevolkingsregister van Best, Uit de kelder, Driemaandelijkse uitgave van heemkundekring “Dye van Best” (januari 2013) pag. 5.
 • Over Jenneke van Houtum, bewijsvoering en het gevaar van internet, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 6.
 • Het fotobidprentje van: Petronella van Vroenhoven-van de Ven (1852-1927), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 9.
 • Het fotobidprentje van : Henricus Sloots (1851-1927), Theodorus Latijnhouwers (1886-1942), Hendrika Petronella Latijnhouwers-Sloots (1887-1959), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 10.
 • Zijn roer gelost en affgeschoten, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 12.
 • De familie van Erffoort, G.N. LXVIII (2013) pag. 67.
 • Het fotobidprentje van: August C.M. Pellemans (1852-1907), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 28.
 • Andries Henrik van Geffen, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 44.
 • Liever een appelwijf, Bijzondere bronnen: het vredegerecht,  Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 46.
 • Het fotobidprentje van: Catharina Maria Cornelia van den Molengraaf (1932-1944), Gerda Francisca Elisabeth Cornelia van den Molengraaf (1935-1944), Adrianus Franciscus Henricus Cornelis van den Molengraaf (1937-1944), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 61.
 • De protestantse gemeente van Oirschot in 1751, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 62.
 • Inleiding in de kwartierstaatkunde, 2e Kwartierstatenboek NGV- afdeling Kempen- en Peelland, (Eindhoven 2013), pag. 1.
 • Nederland rond 1880, 2e Kwartierstatenboek NGV- afdeling Kempen- en Peelland, (Eindhoven 2013), pag. 6.
 • De ligting van het jaar 1802, Uit de kelder, Driemaandelijkse uitgave van heemkundekring “Dye van Best” (oktober 2013), pag. 3.
 • Verdronken in de Dommel, Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 89.
 • Het fotobidprentje van: Johanna Maria Timothea Rooijmans-Müller (1883-1926), Mededelingenblad NGV-afdeling Kempen – en Peelland XXI (2013) pag. 91.
 • Chicanes ende quaetrouweheijt: d’Esten contra van Beerwinkel, G.N. LXIX (2014) pag. 4.
 • De Fransen komen, Van den Herd XXI (2014) pag. 4.
 • Kempen- en Peelland, Twee Kwartieren, De Twee Kwartieren, Genealogisch Tijdschrift van de Afdeling Kempen- en Peelland XXII (2014) pag. 6.
 • Het fotobidprentje van: Leonardus Teurlings (1865-1919), De Twee Kwartieren, XXII (2014) pag. 13.
 • De collectie Ravenpoort, eigen uitgave (Boxtel, 2014), 40 pag. A4, index op persoonsnamen.
 • Gerrit Kluitmans, zoon van Cornelis, zoon van Willem of toch van Henrick?, De Twee Kwartieren, XXII (2014) pag. 53.
 • Het fotobidprentje van: Anton Clemens Jacobus Maria Schellens (1887-1954), De Twee Kwartieren, XXII (2014) pag. 55.
 • Driemaal diamant, De Twee Kwartieren, XXII (2014) pag. 57
 • Het fotobidprentje van: Cornelis Petrus Henricus Brocken (1908-1994), De Twee Kwartieren, XXII (2014) pag. 82.
 • De katholieke doop- en trouwakte, De Twee Kwartieren, XXII (2014) pag. 114, Gepermeteerd XVII (2015) pag 18.
 • Slaat hem daarmede van de kar af, De Twee Kwartieren, XXII (2014) pag. 117.
 • Het fotobidprentje van: Ferdinandus Adrianus Maria Clercx (1896-1958), De Twee Kwartieren, XXII (2014) pag. 118.
 • Het fotobidprentje van: Wilhelmus van Luijk (1897-1942), De Twee Kwartieren, XXIII (2015) pag. 4.
 • Hendrik Jan of Jan Hendrik?, De Twee Kwartieren, XXIII (2015) pag. 9.
 • Burengerucht in Best, De Twee Kwartieren, XXIII (2015) pag. 13.
 • Heren en onderdanen in de Republiek der Verenigde Nederlanden, Genealogisch Erfgoed Magazine (GEM), XXIII (2015) pag. 28.
 • Van Vorst: gewelt en rumoer, De Twee Kwartieren, XXIII (2015) pag. 66.
 • Het fotobidprentje van: Lambertus van der Vleuten (1865-1926), De Twee Kwartieren, XXIII (2015) pag. 72.
 • Kwartierstaat Franken-Sanders, De Twee Kwartieren, XXIII (2015) pag. 73.
 • Helmonders in Haarlem in de achttiende eeuw, De Twee Kwartieren, XXIII (2015) pag. 83.
 • Het fotobidprentje van: Anna Maria van den Boomen – van der Linden (1857-1925), De Twee Kwartieren, XXIII (2015) pag. 111.
 • Het fotobidprentje van: Cornelis Henricus van Overbeek (1903-1926), De Twee Kwartieren, XXIV (2016) pag. 19.
 • Jheronimus van Aken, alias Bosch, Gepermeteerd XVIII (2016) pag. 9.
 • Predikanten bedreigd, De Twee Kwartieren XXIV (2016) pag. 56.
 • Het fotobidprentje van: Maria Johanna Kop-Jurriëns (1900-1940), De Twee Kwartieren XXIV (2016) pag. 60.
 • De Oost-Indische slaaf van de heer Elsevier, Van den Herd XXIII (2016) pag. 4.
 • Het fotobidprentje van: Petrus Johannes Coovels (1850-1901), De Twee Kwartieren XXIV (2016) pag. 107.
 • Een verdwenen beroep: de Lantaarnopsteker, De Twee Kwartieren XXIV (2016) pag. 115.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *