Genealogie

“People will not look forward to posterity who never look backward to their ancesters” (Edmund Burke)

Het woord genealogie komt van de Griekse woorden γενεά (afkomst) en λόγος (kennis) en betekent dus letterlijk kennis over de afkomst.

De genealogie is zo oud als de mensheid omdat de familieband in elke cultuur het eerste ordeningsprincipe van de samenleving vormt. Het bepaalt wie welke naam heeft, wie voor wie moet zorgen, wie van wie erft en zelfs wie met wie seks mag hebben (en wie niet).

Gezin Sjef

Tegenwoordig is genealogie, of stamboomonderzoek, een populaire vrijetijdsbesteding. Volgens Bloomberg Businessweek “Today, genealogy ranks second only to porn as the most searched topic online.”

Genealogie is echter véél meer dan het verzamelen van namen, data en plaatsen. Het is de belangrijkste bouwsteen van een familiegeschiedenis, waarin niet alleen mensen, maar ook hun bezittingen, levensomstandigheden en belangrijke gebeurtenissen een rol spelen. En op de achtergrond speelt de plaatselijke, regionale en vaderlandse geschiedenis steeds een rol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *