Het nageslacht van Tielman van Dijk

I. Tielman Jan van Dijk, geb. te ‘s Hertogenbosch, armmeester, begr. te Best op 19 april 1716, tr. voor de predikant te Oirschot op 6 februari 1678 met Jenneke Dirck Herman, begr. te Best op 16 augustus 1693.
Thieleman Jans van Dijck/ Aert B Annemaria/ Cornelia en Gerit de kinder o wonen in 1706 onder Verrenbest. Tielman bezit drie koeien en één paard .
Uit dit huwelijk:
1. Jan Tielman van Dijk, ged. te Best op 1 november 1678, begr. te Best op 2 juni 1695. Zijn vader verklaart voor de collaterale successie op 15 juni 1695 dat sijn soontije tot Varenbest onder Oirschot noch heel jonck sijnde is comen toverlijden en op ten 2 junij 1695 aende Bestse kerck begraven .
2. Dirck Tielman van Dijk, ged. te Best op 17 oktober 1680, begr. te Best op 12 oktober 1753, volgt IIa.
3. Aert Tielman van Dijk, ged. te Best op 4 oktober 1682, begr. (Verrenbest, j.m. geen kinderen) te Best op 26 april 1716, precies één week na zijn vader. Hij bezit het vijfde deel in de goederen van zijn ouders, die op 27 mei 1716 voor de collaterale successie worden getaxeerd op 98 gulden 10 stuivers .
4. Cornelia Tielman van Dijk, ged. te Best op 20 november 1685, begr. te Best op 25 maart 1735, tr. voor de schepenen van Oirschot op 27 februari 1718, en voor de pastoor te Best op 27 februari 1718 met Jan Laurens van der Aa (ook: Veraa), geb. te Vught. Jan is weduwnaar van Margriet Peter Dielis, en hertrouwt te Best op 21 mei 1736 met Allegonda Maria Aert van Gerwen. Voor zijn tweede huwelijk moet Johannes van der Aa een inventaris laten opmaken van zijn goederen, en dat gebeurt op 14 mei 1736 . De zoon van Cornelia en Jan van der Aa is Laurentius van der Aa, pastoor te Eemnes, en stichter van een fundatie voor de ondersteuning van arme familieleden .
5. Annemaria Tielman van Dijk, ged. te Best op 30 juli 1687, non, begr. te Best op 19 september 1741. Hendrik Jansen van de Ven, weduwnaar van Cathalijn Laureijssen Schepens, sticht bij testament van 9 mei 1740 een fundatie ten behoeve van zijn arme familieleden. Hij benoemt Anna Maria Tielemans van Dijck tot executrice testamentair, en geeft haar het recht om levenslang in zijn huis te blijven wonen . Annamaria is het petekind van Cathalijn Laureijs Schepens, die optreedt als haar doopgetuige. Omdat Annemaria kort na de dood van Hendrik zelf overlijdt treedt haar broer Gerit op als rentmeester van de fundatie. Op 25 oktober 1741 taxeren de schepenen de vaste goederen van Annemarie Tielemans van Dijk voor de collaterale successie . De waarde wordt geschat op 157 gulden.
6. Gerrit Tielman van Dijk, ged. te Best op 27 februari 1691, begr. te Best op 20 januari 1748, volgt IIb.

IIa. Dirck Tielman van Dijk, ged. te Best op 17 oktober 1680, begr. te Best op 12 oktober 1753, tr. voor de schepenen van Oirschot op 12 oktober 1721 met Jacomijn Jan (ook: Willemijn) van Doormalen, dr. van Jan Peter Antonis van Doormalen en Geertruij Jan van de Ven, ged. te Best op 1 mei 1696, begr. te Best op 21 maart 1757.
In 1738 woont Dirck op Aarle nummer 21 . Hij bezit één koe.
Op 9 juli 1759 delen Maria, Jan en Corstiaen Willem Kemps als man van Jenneke de nalatenschap van hun (schoon)ouders .
Uit dit huwelijk:
1. Jenneke Dirck van Dijk, ged. te Best op 16 augustus 1722, tr. voor de schepenen van Oirschot op 16 februari 1744, en voor de pastoor te Best op 16 februari 1744 met Niclaes Niclaes van der Heijden, geb. te Schijndel, begr. te Best op 23 maart 1750. Jenneke hertrouwt voor de schepenen van Oirschot op 14 februari 1751 met Corstiaen Willem Kemps, zn. van Willem Willem Kemps en Willemijn Jan Habraken, ged. te Best op 14 november 1721, begr. te Liempde op 15 februari 1781. Bij de erfdeling van zijn schoonouders erft Corstiaen het huis, stal en schuur (uijtgenomen de camer) onder Aarle . Corstiaen hertrouwt voor de schepenen van Liempde op 23 augustus 1772 met Antonet Jan van Eijk.
2. Maria van Dijk, ged. te Best op 5 juli 1725. Van haar ouders erft Maria de camer van het huijs, scheijdende tegens het huijs op seeckere Noteboom en een vonder met hoff en ontrent een derde van de Bogt .
3. Tielman, ged. te Best op 3 oktober 1729.
4. Margriet, ged. te Best op 7 augustus 1732.
5. Jan Dirck van Dijk, ged. te Best op 9 december 1735, volgt IIIa.

IIb. Gerrit Tielman van Dijk, ged. te Best op 27 februari 1691, gezworene, begr. te Best op 20 januari 1748, tr. voor de schepenen van Oirschot op 16 oktober 1718 met Maria Andries van de Sande, begr. te Best op 20 februari 1756, dr. van Andries Lambert van de Sande en Jenneke Adriaen Santegoets. Gerrit woont in 1738 met zijn gezin op Naastenbest nummer 62 . Hij is in het bezit van twee koeien en één paard. Gerrit Tieleman van Dijk treedt in 1746 als gezworene toe tot het corpus van Oirschot. Hij is afwezig bij de eedaflegging en is ipso momento gecompareerd en eed gedaen. In 1747 wordt hij raad, maar hij overlijdt in functie. In zijn plaats wordt zijn buurgenoot Johannes Peters de Brouwer op 14 februari 1748 beëdigd.
De kinderen van Gerrit delen op 1 april 1757 de nalatenschap van hun ouders, bestaande uit goederen gelegen onder Oirschot en Liempde .
Uit dit huwelijk:
1. Jenneke Gerrit van Dijk, ged. te Best op 17 september 1719, begr. te Best op 12 februari 1763, tr. voor de schepenen van Oirschot op 3 november 1743 met Henrick Peter Smits, zn. van Peter Jan Dielkens en Maria Peter van de Hagelaar, ged. te Best op 10 april 1706, begr. te Best op 23 mei 1757.
2. Andries Gerrit van Dijk, ged. te Best op 6 februari 1721, begr. te Best op 9 september 1748.
3. Jan Gerrit van Dijk, ged. te Best op 18 februari 1723, begr. te Best op 5 mei 1770, volgt IIIb.
4. Lambert Gerrit van Dijk, ged. te Best op 29 augustus 1724, volgt IIIc.
5. Aert Gerrit van Dijk, ged. te Best op 4 november 1726, volgt IIId.
6. Leendert Gerrit van Dijk, ged. te Best op 28 november 1728, begr. te Best op 10 september 1759. Ter requisitie van zijn broer Adriaen Gerrits van Dijk worden zijn vaste onroerende goederen op 20 november 1759 voor de 20e penning getaxeerd . Leendert laat na percelen hooi-, wei-, en teulland en hei gelegen onder Verrenbest en Aalre ter waarde van 125 gulden, waarover 6 gulden 5 stuivers successierechten moeten worden betaald.
7. Adriaen Gerrit van Dijk, ged. te Best op 16 maart 1730, begr. te Best op 2 november 1769. Hij woont in zijn ouderlijk huis op Naastenbest, dat hij geërfd heeft van zijn ouders . Voor het Regt van de Collateraale successie subject onder het district van de Stad en Meijerije van s Hertogenbossche worden zijn vaste onroerende goederen op 2 december 1769 getaxeerd op 420 gulden 8 stuivers en 2 penningen.
8. Annemarie Gerrit van Dijk, ged. te Best op 1 november 1732, tr. voor de schepenen van Oirschot op 22 januari 1758 met Albert Marten van Collenburg, zn. van Marten Albert van Collenburg (schepen) en Cornelia Jan van Engelant, ged. te Best op 11 augustus 1720. Van haar ouders erft Anna Maria in 1757 een huijs hof en aangelagh onder Aarle .
9. Leendert Gerrit van Dijk, ged. te Best op 7 april 1734, begr. te Best op 10 september 1759. Op 5 maart 1770 delen de broers en zusters van Leendert en Adriaen van Dijck de nalatenschap van hun broers .

IIIa. Jan Dirck van Dijk, ged. te Best op 9 december 1735, tr. te Oirschot op 3 november 1765 met Margriet Adriaen van Croonenborg, dr. van Adriaen Peter van Croonenborg en Maria Frank de Croon, ged. te Best op 3 november 1732, begr. te Best op 17 juni 1772. Jan hertrouwt als weduwnaar voor de predikant te Oirschot op 7 november 1773 met Catharina Jan Hoppenbrouwers, dr. van Jan Jan Hoppenbrouwers en Maria Cornelis van Roosendaal, ged. te Best op 21 april 1734. Johannes van Dijk woont in 1783 met twee volwassenen en drie kinderen op Verrenbest nummer 122 . Hij bezit twee percelen bezaaid land van in totaal vijf lopense.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirck Jan van Dijk, ged. te Best op 1 maart 1767, ovl. te Boxtel op 4 februari 1827, volgt IVa.
2. Adriaen Jan van Dijk, ged. te Best op 1 juni 1770, ovl. te Boxtel op 5 juli 1831, tr. te Boxtel op 20 mei 1813 met Helena Goris, dr. van Adriaen Goris en Jenneke Fabri, ged. te Bladel op 4 augustus 1765, ovl. te Boxtel op 27 september 1832.

IIIb. Jan Gerrit van Dijk, ged. te Best op 18 februari 1723, klompenmaker, begr. te Best op 5 mei 1770, tr. voor de schepenen van Oirschot op 24 augustus 1755 met Henrickje Henrick Mercx, dr. van Henrick Adriaen Mercx (schepen) en Willemijn Henrick van Croonenborg, ged. te Best op 13 juni 1733, ovl. te Oirschot op 2 april 1814. Jan bezit een huis en grond onder de parochie van Best. Henrickje hertrouwt als weduwe voor de schepenen van Oirschot op 22 november 1772 met Jacob Antonis Timmermans, zn. van Antonis Henrick Timmermans en Allegonda Jacob Pennincx. Ze laat ten behoeve van haar voorkinderen op 14 november 1772 haar boedel inventariseren . Behalve onroerend goed bezit ze onder andere silvere schoengespen, het clompmakers gereetschap en een snaphaen.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria, ged. te Best op 12 december 1756.
2. Anna Maria Jan van Dijk, ged. te Best op 23 januari 1758, spinster, ovl. te Hoogeloon op 21 augustus 1831, tr. te Hoogeloon op 30 juli 1780 met Henrick Adriaen Vervest, ged. te Hoogeloon op 4 april 1753, landbouwer, ovl. te Hoogeloon op 17 april 1821, zn. van Adriaan Vervest en Elisabeth van de Huijgevoort.
3. Jenneke Jan van Dijk, ged. te Best op 25 juni 1760, ovl. te Hoogeloon op 18 januari 1819, tr. te Hoogeloon op 8 juli 1792 met Paulus Boorts, zn. van Henrick Boorts en Geertruij Jacobs, geb. te Hapert, ged. te Hoogeloon op 14 maart 1771, veldwachter, ovl. te Hoogeloon op 6 november 1820. Paulus hertrouwt te Hoogeloon op 21 januari 1820 met Dorothea Klaassen.
4. Gerard, ged. te Best op 15 juni 1762, begr. te Best op 28 juli 1762.
5. Cornelia, ged. te Best op 8 september 1763.
6. Wilhelma, ged. te Best op 10 mei 1766, begr. te Best op 3 november 1767.
7. Gerard, ged. te Best op 1 oktober 1767.
8. Cornelis Jan van Dijk, ged. te Best op 8 februari 1769, volgt IVb.

IIIc. Lambert Gerrit van Dijk, ged. te Best op 29 augustus 1724, begr. te Best op 28 mei 1803, tr. voor de schepenen van Oirschot op 5 november 1763 met Jenneke Willem de Wint, dr. van Willem de Wint en Oda Eijmbert van de Morselaer, geb. te Boxtel, begr. te Best op 13 mei 1782. Op zes januari 1757 krijgt Lammert van Dijk ruzie met Johannes van Cleijnenbreugel, die hij met een mes verscheijde sneeden en wonden toebrengt. De drossaard nodigt hem uit om over deese boeten te accordeeren, maar de besprekingen daarover blijven vrugteloos. Omdat Lambert vervolgens niet tegenstaende verscheijde minddelijke aenmaninge en waerschouwinge aen hem gedaen, in gebreke blijft om sijne deugdelijke verschulde boeten, met de costen te comen betaelen, wordt hij door de vorster gerechtelijk aangemaand om alsnog binnen vier en twintig uur zijn boeten te voldoen, of bij nalatigheijt van dien,te worden gedagvaard om te compareeren tegens woensdagh den 4de januarij 1758 des s morgens de clocke elff uuren alhier ten raadhuijse op de rolle . Bij absentie van Lambert laat vorster Gerard Soetens de dagvaarding in kopie achter bij zijn broer Adriaen van Dijk, die hem antwoordt: “Ik sal het hem soo overgeven”.
In 1783 woont Lambert van Dijk op Naastenbest nummer 62 . Hij bezit 10 lopense besayd land, en één hele en een halve koe. Lambert van Dijk blijft nalatig in de betaling van een pacht van een mud en drie vaaten rogge, Bossche maat, jaarlijks, die hij verschuldigd is uit zijn goederen onder te Best te voldoen aan de Tafel van de H. Geest te Esch, en daarom leggen de Essche armmeesters in 1787 beslag op zijn goederen. De executie wordt uitgevoerd door Philippus van de Bergh, die daarvoor in een keurig handschrift een vuistdikke rekening voor indient .
Uit dit huwelijk:
1. Annemaria Lambert van Dijk, ged. te Best op 15 december 1764, tr. voor de schepenen van Oirschot op 3 juli 1796 met Jan Peter van den Heuvel.
2. Willem Lambert van Dijk, ged. te Best op 28 oktober 1767, ovl. te Oirschot op 25 januari 1840, volgt IVc.
3. Ida Lambert van Dijk, ged. te Best op 29 januari 1770, dienstmeid, ovl. te Oirschot op 28 februari 1848.
4. Cornelis, ged. te Best op 21 maart 1772.
5. Jennemaria Lambert van Dijk, ged. te Best op 28 februari 1774, ovl. te Oirschot op 4 juli 1865, tr. voor de schepenen van Oirschot op 8 februari 1801 met Henrick Henrick de Wert, zn. van Henrick Henrick de Wert en Theodora Gerrit van Hout, ged. te Oirschot op 1 juli 1774.
6. Gerrit, ged. te Best op 20 december 1776, begr. te Best op 1 februari 1777.
7. Gerrit, ged. te Best op 17 december 1778.
8. Andries, ged. te Best op 15 januari 1782, begr. te Best op 19 maart 1782.

IIId. Aert Gerrit van Dijk, ged. te Best op 4 november 1726, tr. voor de schepenen van St. Oedenrode op 23 december 1753 met Peternel Andries van Heertum, ovl. in het kraambed, begr. te Best op 10 april 1760. Arnoldus van Dijk is in 1783 alleenstaand op Verrenbest nummer 101 .
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Aert van Dijk, ged. te Best op 5 februari 1754, tr. voor de schepenen van Utrecht op 29 april 1786, tr. voor de pastoor te Utrecht (Heerenstraat) op 29 april 1786 met Anna Maria de Wilt. Gerrit zoone Arnoldus Gerrits van Dijck, staande bij ons te goeder naam en faam, krijgt van de schepenen op 10 april 1786 een borgbrief, omdat hij voornemens is te trouwen tot Utregt .
2. Maria, ged. te Best op 25 december 1755.
3. Andries, ged. te Best op 1 december 1757.
4. Leendert, ged. te Best op 15 maart 1760.

IVa. Dirck Jan van Dijk, ged. te Best op 1 maart 1767, metselaar, ovl. te Boxtel op 4 februari 1827, tr. met Hendrina Bergmans, ovl. te Boxtel op 25 februari 1820, dr. van Jan Bergmans en Hendrina Jansen.
Hij woont in Boxtel-binnen (wijk A) nr. 77. Martinus en Hendrikus van Dijk, enige kinderen, verklaren op 14 augustus 1827 voor de successie dat tot de nalatenschap van hun vader geene vaste goederen behoren .
Uit dit huwelijk:
1. Marten van Dijk, ged. te Boxtel op 26 oktober 1801.
2. Joanna Maria van Dijk, ged. te Boxtel op 7 september 1804, ovl. te Boxtel op 1 augustus 1825.
3. Hendrik van Dijk, ged. te Boxtel op 29 december 1807.
4. Jacoba, ged. te Boxtel op 7 december 1809.
5. Johannes van Dijk, geb. te Boxtel op 22 april 1814, ovl. te Boxtel op 26 februari 1817.

IVb. Cornelis Jan van Dijk, ged. te Best op 8 februari 1769, timmerman , ovl. te Oisterwijk op 25 mei 1814, tr. voor de schepenen van Oisterwijk op 11 december 1798 met Petronella van de Heesakker, ged. te Oisterwijk op 17 juni 1762, ovl. te Oisterwijk op 20 april 1832, dr. van Jan van de Heesakker en Josina de Groot. Zij wonen aan het Kerkeind te Oisterwijk. In 1816 woont Petronella van de Heesakker, weduwe van Cornelis van Dijk, spinster, met Johanna, haar dochter en Hendricus Storimans (30 jaar) in huis nr. 30 in Oisterwijk , waar ze ook overlijdt.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis van Dijk, ged. te Oisterwijk op 19 december 1799, landbouwer, ovl. te Tilburg op 27 maart 1856, tr. te Berkel-Enschot op 10 februari 1825 met Waltera van Baast, ged. te Berkel-Enschot op 26 februari 1795, dr. van Jan van Baast en Adriana Schoenmakers. Zij wonen in de wijk Loven onder Tilburg.
2. Peter Cornelis van Dijk, ged. te Oisterwijk op 5 september 1801, landbouwer, ovl. te Tilburg op 3 september 1853, tr. te Tilburg op 27 februari 1840 met Johanna Maria van Beek, ged. te Tilburg op 17 november 1806, ovl. te Tilburg op 23 april 1873, dr. van Bernardus van Beek en Allegonda Brenders. Hij woont in de wijk Stokhasselt.
3. Joanna Cornelis van Dijk, ged. te Oisterwijk op 4 november 1803, ovl. te Oisterwijk op 8 februari 1863, tr. te Oisterwijk op 5 mei 1826 met Johannes de Laat, ged. te Moergestel op 27 maart 1797, bouwman, ovl. te Oisterwijk op 21 april 1846, zn. van Peter de Laat en Maria Anna Robben. Zij wonen in de Gemulhoeken.

IVc. Willem Lambert van Dijk, ged. te Best op 28 oktober 1767, klompenmaker, boer, ovl. te Oirschot op 25 januari 1840, tr. voor de schepenen van Oirschot op 11 september 1796 met Willemke Aert van Eekerschot, dr. van Aert Dirck van Eekerschot en Maria Henrick Mercx, ged. te Best op 25 april 1769, begr. te Best op 19 januari 1808. Willem hertrouwt voor de schepenen van Oirschot op 30 april 1809 met Jenneke Jan de Fooij, dr. van Jan Vincentius de Fooij en Jenneke Henrick de Roij, ged. te Best op 17 november 1766, ovl. te Oirschot op 30 juli 1819. In 1821 woont Willem van Dijk met zijn kinderen Lambert, Johanna Maria, Adriana, Hendrika en Willemijn op Naastenbest nummer 245 . Johanna Maria, Hendrina, Anna Maria, Adriana, Willemina en Lambert van Dijk doen op 28 maart 1840 aangifte voor de successie . Willem bezit huis en erf (sectie D nr. 1269) onder Best, plus bouw- en hooilanden onder Best en Oirschot.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana Willem van Dijk, ged. te Best op 19 januari 1799, ovl. te Oirschot op 6 april 1876.
2. Anna Maria Willem van Dijk, ged. te Best op 21 augustus 1800, ovl. te Oirschot op 17 juli 1870, tr. Best op 10 mei 1823 met Jan Henrick Klompers, zn. van Henrick Jan Klompers en Hendrina Willem Dirck van Lieshout, ged. te Best op 28 februari 1797, klompenmaker. Anna Maria hertrouwt te te Waalwijk op 7 mei 1835 met Lambert Vrijssen, zn. van Gijsbert Jan Vrijssen en Elisabeth van der Bonk, ged. te Udenhout op 18 maart 1798, ovl. te Oirschot op 29 april 1858. In 1840 is Anna Maria dienstmeid te Besoijen .
3. Henrica Willem van Dijk, ged. te Best op 21 maart 1803, tr. te Best op 12 februari 1831 met Dielis Aert van Croonenborg, zn. van Aert Dielis van Croonenborg en Jennemaria Jan van Vught, ged. te Best op 21 juni 1793.
4. Lambert Willem van Dijk, ged. te Best op 14 maart 1805, ovl. te Oirschot op 12 juli 1882, volgt V.
Uit het tweede huwelijk:
1. Wilhelmina van Dijk, geb. te Oirschot op 12 mei 1812, ovl. te Oirschot op 31 januari 1885.

V. Lambert Willem van Dijk, ged. te Best op 14 maart 1805, bouwman, ovl. te Oirschot op 12 juli 1882, tr. te Oirschot op 5 mei 1844 met Maria Elisabeth Kemps, dr. van Willem Kemps en Cornelia Cornelis van Boshuizen, geb. te Oirschot op 5 oktober 1817, ovl. te Oirschot op 24 september 1873. Zijn kinderen Hendrik, Cornelis, Anna Maria, Wilhelmina, Wilhelmus en Gordina doen op 20 december 1882 aangifte voor de successie . De nalatenschap bestaat uit hooiland onder Oirschot, verder uit huismeubelen, vee en bouwgereedschappen, alsmede 70 gulden aan contanten.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina van Dijk, geb. te Oirschot op 17 februari 1845, vertrekt op 25 februari 1870 naar Antwerpen. Haar vreemdelingendossier vermeldt dat ze woonachtig is in de Rue Dambrugge 2e sect. no. 121 . Wilhelmina is Petite Soeur des Pauvres, een congregatie die in 1839 in Rennes is gesticht door Jeanne Jugan, en zorgt voor ouderen en zieken (soignant des vieillards et infirmes). Ze leeft aux frais de la communauté (op kosten van de gemeenschap).
2. Cornelia van Dijk, geb. te Best op 30 juni 1846, ovl. te Oirschot op 27 april 1928.
3. Wilhelmus van Dijk, geb. te Best op 21 mei 1849, ovl. te Boxtel op 9 januari 1901. Hij vertrekt 3 februari 1882 naar Boxtel, en tr. te Boxtel op 13 februari 1882 met Hendrika den Dekker, geb. te Boxtel, ovl. te Boxtel op 18 februari 1899, dr. van Hendrikus den Dekker en Hendrika Bacx. Hendrika is weduwe van Gerardus Veroude.
4. Hendrikus van Dijk, geb. te Best op 31 maart 1851, landbouwer, ovl. te Oirschot op 1 mei 1933, tr. te Boxtel op 14 mei 1884 met Johanna Welvaarts, dr. van Wilhelmus Welvaarts en Maria van der Velden, geb. te Liempde, ovl. te Oirschot op 7 mei 1893. Hendrikus hertrouwt te Oirschot op 23 november 1896 met Maria van Dooren, geb. te Oostelbeers, dr. van Johannes van Dooren en Wilhelmina van de Wetering.
5. Gerardina (ook: Goverdina) van Dijk, geb. te Best op 26 juni 1855, ovl. te Oirschot op 3 juli 1937.
6. Anna Maria van Dijk, geb. te Oirschot op 12 november 1857, ovl. te Vught op 25 oktober 1931. Zij woont van 1883 tot 1887 te Schijndel.