Arm en rijk in de genealogie

“De geschiedenis van een of andere gewone familie, hoe nederig ook, over vijf of zes generaties volledig vertaald, zou een beter beeld geven van de toestand en de vooruitgang der maatschappij dan de meest doorwrochte verhandeling” Robert Southey (1774-1843)

Een stamboom is méér dan een verzameling namen, data en plaatsen. Er zijn veel manieren om van een stamboom een uitgebreide familiegeschiedenis te maken. Bijzondere bronnen, historisch onderzoek, maar ook uw eigen familiearchief kunnen u daarbij helpen. In een familiegeschiedenis spelen niet alleen mensen, maar ook hun bezittingen, levensomstandigheden en belangrijke gebeurtenissen een rol.

In deze lezing staat het thema “arm en rijk” centraal. We kijken hoe we bezit en welvaart, maar ook armoede kunnen terugvinden in de archieven. Aan de orde komen onder andere eigendom, armenzorg, belastingen en de bronnen waarin we hiervan sporen kunnen terugvinden.