Genealogisch onderzoek in de meierij van ‘s-Hertogenbosch

De meierij van ‘s-Hertogenbosch was van oudsher het noordoostelijke kwartier van het hertogdom Brabant. Tijdens de tachtigjarige oorlog werd het, met het noordelijk deel van het kwartier van Antwerpen, afgescheiden van de rest van het hertogdom. De vrede van Munster in 1648 formaliseerde de scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke provinciën van de Nederlanden. Het noorden ging verder als de Republiek der Verenigde Nederlanden, de zuidelijke gewesten bleven de Spaanse (later: Oostenrijkse) Nederlanden. De grens liep dwars door de oude hertogdommen Brabant en Limburg. Staats-Brabant werd als generaliteitsland voortaan rechtstreeks bestuurd door de Staten-Generaal in Den Haag. Op het gebied van bestuur en rechtspraak, maar ook van godsdienst en onderwijs veranderde er veel voor de bevolking van de meierij. Bovendien had nieuwe wetgeving ook grote consequenties voor de bevolkingsregistratie.

Trouwakte 1699 In deze lezing worden de gevolgen van de vrede van Munster voor de meierij van de ‘s-Hertogenbosch besproken. Bovendien wordt uitleg geven bij de wijze waarop de stamboomonderzoeker  in deze regio met deze gevolgen te maken heeft, en tips gegeven voor genealogisch onderzoek in de meierij van ‘s-Hertogenbosch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *