Swanen

Jan Swanen komt voor op een van de lijsten met ingekomen personen in Oirschot rond 1700. Hij woont in Verrenbest, bij zijn schoonfamilie. De familie is arm.

I.  Jan Jacob Swanen, geb. te Maaseik, begr. te Best op 13 juni 1706, tr. met Maria Goris Antonis van Vessem, dr. van Goris Antonis Goris van Vessem en Maria Henrick van Cuijck. Jan hertrouwt als weduwnaar voor de predikant te Oirschot op 18 januari 1693 met Willemke Paulus van de Akker, dr. van Paulus Frank van de Akker en Arnolda Aert van de Voort, ged. te Best op 4 maart 1644. Willemke is dan al twee keer weduwe, van Laureijs Antonis van Ostade en van Jan Henrick van Dijck. Jan Swanen/ Willemken de vrou B wonen in 1706 op Verrenbest. Jan overlijdt in hetzelfde jaar: op 10 oktober 1706 treedt Willemke in het huwelijk met Willem Jan van Baal. Willem is haar vierde echtgenoot.

Uit het eerste huwelijk van Jan:

 1. Goris Jan Swanen, volgt II.
 2. Maria Jan Swanen, woont in 1706 op Verrenbest. Zij is arm.
 3. Catharina (Lijn) Jan Swanen, begr. te Best op 21 april 1706. Lijn en haar zuster Anne Jans Swanen wonen in 1704 in Boxtel-binnen bij Catalijn van Bael.
 4. Anneke Jan Swanen, geb. te Best circa 1667, tr. voor de predikant te Boxtel op 14 november 1705 met Reijnier Henrick van der Linden, weduwnaar van Clara Willem Coolen.

II. Goris Jan Swanen, tr. voor de predikant te Oirschot op 30 januari 1695 met Maria Joorden van de Ven, dr. van Joorden Jan Thomas van de Ven en Geertruij Peter van de Snepscheut, ged. te Oirschot op 24 december 1668.

Goris Swanen/ Maria de vrouw B: Maria/ Jan Babtist/ Anne Maria/ Geertruij de kinderen onder wonen in 1706 op de Kerkhof. Ze zijn arm.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Goris Swanen, ged. te Oirschot op 4 december 1692, begr. te Oirschot op 26 mei 1741, tr. voor de schepenen van Oirschot op 16 januari 1729 met Francis Goort Bogers, zn. van Goort Marten Bogers en Anneke Gerrit Adriaen Bernaerts, ged. te Oirschot op 8‑2‑1696, begr. te Weelde (België) inde fugitibus ob homicidium hic gravissimi cultro perfossus per Cornelium Vermeeren op 17 oktober 1735. Francis is weduwnaar van Annemaria Dirck Huijskens, dr. van Dirck Antonis Huijskens en Heijltje Evert van Gestel. vertrekt in 1729 naar Weelde.
 2. Jan Baptist Goris Swanen, ged. te Oirschot op 22 juni 1696, ovl. te Bladel op 13 april 1756, volgt IIIa.
 3. Geertruij Goris Swanen, ged. te Oirschot op 6 november 1698, begr. te Oirschot (op de kerkhof) op 23 februari 1740, tr. voor de schepenen van Oirschot op 18 september 1718 met Henrick Goort van Berendonk, zn. van Goort Jan van Berendonk en Marianna Bartel van de Achter, ged. te Oirschot op 15 maart 1690, begr. te Oirschot op 27 december 1737.
 4. Annemarie Goris Swanen, ged. te Oirschot op 10 november 1703, begr. te Oirschot op 1 mei 1747, tr. voor de schepenen van Oirschot op 9‑2‑1738 met Jan Niclaes van de Laerschot, zn. van Niclaes Niclaes van de Laerschot en Anneke Jan van Ginhoven, ged. te Oirschot op 5 september 1708, begr. te Oirschot op 12 december 1758. Jan hertrouwt als weduwnaar te Oirschot op 19 januari 1749 met Jennemarie Dielis van Boxtel, dr. van Dielis Jacob van Boxtel en IJke Jan van de Ven.
 5. Cathalijn Goris Swanen, ged. te Oirschot op 18 april 1706, tr. voor de predikant te Oirschot op 30 januari 1731 met Dielis Jacob van Boxtel, zn. van Jacob Lambert van Boxtel en Cathalijn Dielis van Overdijk, ged. te Oirschot op 30 maart 1681, weduwnaar van IJke Jan van de Ven.
 6. Allegonda, ged. te Oirschot op 8 januari 1708.
 7. Jacob Goris Swanen, ged. te Oirschot op 30 augustus 1710, begr. te Oirschot op 19 juli 1748, volgt IIIb.

IIIa. Jan Baptist Goris Swanen, ged. te Oirschot op 22 juni 1696, ovl. te Bladel op 13 april 1756, tr. te Bladel op 13 oktober 1719 met Jenneke Henrick Peter, ovl. te Bladel op 9 september 1761.

Uit dit huwelijk:

 1. Clara Jan Baptist Swanen, ged. te Bladel op 23 juli 1720, ovl. te Bladel op 12 juli 1770, tr. te Bladel op 17 mei 1750 met Peter Cornelis Aerts.
 2. Joseph Jan Baptist Swanen, ged. te Bladel op 16 maart 1723, volgt IVa.
 3. Peter Jan Baptist Swanen, ged. te Bladel op 5 januari 1726, volgt IVb.
 4. Henrickje Jan Baptist Swanen, ged. te Bladel op 22 januari 1729, ovl. te Bladel op 6 maart 1770, tr. te Bladel op 5 juni 1757 met Willem Aarts, uit Reusel. Willem hertrouwt als weduwnaar op 21 november 1773 te Bladel met Joanna Wittens, weduwe van Hendrick Maandoncx.

IIIb. Jacob Goris Swanen, ged. te Oirschot op 30 augustus 1710, begr. te Oirschot op 19 juli 1748, tr. voor de predikant te Oirschot op 28 november 1745 met Geertruij Cornelis van Haastrecht, dr. van Cornelis Willem van Haastrecht en Willemijn Jasper van Erp, ged. te Oirschot op 28 oktober 1713. Zij wonen op de Kerkhof.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemke, ged. te Oirschot op 6 maart 1744.
 2. Willem Jacob Swaenen, ged. te Oirschot op 30 september 1745. Bij de Bestedinge van Arme Menschen voor d’Arme Taeffele van Oirschot van 29 december 1760 woont Wilhelmus Jacobus Swaenen bij Jan Antoni van de Velden op de Kerkhof, en wordt aengenomen bij den selven voor twee aeren om het weven te leeren voor de somme van f 17.

IVa. Joseph Jan Baptist Swanen, ged. te Bladel op 16 maart 1723, ovl. te Bladel op 20 oktober 1787, tr. te Bladel op 24 augustus 1755 met Hendrina Willem Fabri, ovl. te Bladel op 7 februari 1777, wed. van Jan Hendrik Dankers.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Baptist Swanen, ged. te Bladel op 7 juli 1756, volgt Va.
 2. Petrus Leonardus Swanen, ged. te Bladel op 6 november 1759, volgt Vb.

IVb. Peter Jan Baptist Swanen, ged. te Bladel op 5 januari 1726, ovl. te Bladel (laat na vrouw en kind) op 29 juni 1770, tr. te Bladel op 12 mei 1765 met Maria van Gompel. Maria hertrouwt als weduwe op 16 februari 1772 met Wouter Paulus Koppens.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Baptista Swanen, ged. te Bladel op 1 september 1766, ovl. te Bladel op 24 juni 1770.
 2. Adriana, ged. te Bladel op 3 mei 1768, spinster, ovl. te Bladel op 28 mei 1840, tr. te Bladel op 11 augustus 1793 met Jan Baptist de Wit, bouwman, ovl. te Bladel op 27 december 1814, zn. van Wouter de Wit en Adriana de Graaff. Zij wonen te Bladel op Heeleind.

 

Va. Joannes Baptist Swanen, ged. te Bladel op 1 september 1766, schoenmaker, ovl. te Bladel op 29 mei 1834, tr. te Bladel op 24 mei 1788 met (Maria) Catharina van Houtert, ged. te Woensel op 25 december 1764, ovl. te Bladel op 23 december 1807, dr. van David Henrick van Hautert en Joanna Rosa Schafhuijzen.

handtekening Jan Batiest Swanen

Jan Baptist Swanen, schoenlapper, woont met zijn dochter Hendrina en haar gezin op Heeleind 23 te Bladel.

Hendrica en Maria Swane doen voor de succesie op 25 augustus 1834 aangifte van het overlijden van onse vader Jan Baptist Swane, zijn kinderen tot eenige erfgename nalatende. De nalatenschap bestaat uit een huis, stal en erf, bouwland, weiland en twee moestuinen onder Bladel.

Uit dit huwelijk:

 1. Josephus, ged. te Bladel op 27 januari 1789.
 2. Henrica, ged. te Bladel op 19 oktober 1790, ovl. te Bladel op 13 juni 1792.
 3. Hendrina Swanen, ged. te Bladel op 1 november 1792, ovl. te Bladel op 14 januari 1876, tr. te Bladel op 15 juni 1823 met Joannes Josephus Heinrichs, geb. te Teveren (koninkrijk Pruissen) op 7 januari 1787, kramer, ovl. te Bladel op 3 juni 1869, zn. van Christiaan Heinrichs en Maria Rutten, weduwnaar van Maria Agnes Tillemans. Bij hun huwelijk wettigen zij hun voorechtelijke zoon Josephus, geb. te Bladel op 29 mei 1823. Hendrina heeft al een eerder onwettig kind: Joannes, geb. te Bladel op 8 februari 1818 van een onbekende vader, die na één dag is overleden. Zij wonen op Heeleind. Joseph Heinrichs is kramer, en dus waarschijnlijk vaak onderweg, terwijl Hendrina thuis een klein boerderijtje runt. Na de dood van haar echtgenoot woont Hendrina enige tijd in Antwerpen. Ze keert in 1870 terug en trekt in bij haar dochter Maria Catharina, die getrouwd is met Joseph van der Vleuten, tapper, afkomstig uit Best.
 4. Maria Swanen, ged. te Bladel op 22 augustus 1796.

Vb. Peter Swanen, ged. te Bladel op 6 november 1759, ovl. te Bladel op 17 september 1800, tr. te Bladel op 23 februari 1794 met Elisabeth van Hoof, ged. te Bladel op 20 januari 1758, ovl. te Bladel op 25 augustus 1816, dr. van Franciscus van Hoof en Joanna Merten Jansen. Elisabeth hertrouwt als weduwe te Bladel op 17 januari 1802 met Jan Leppens.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrica, ged. te Bladel op 14 april 1798, begr. (laat na moeder en zuster) te Bladel op 26 maart 1801.
 2. Joanna Swanen, ged. te Bladel op 20 juli 1799, ovl. te Bladel op 26 juni 1868, tr. met Jan Baptist Spoormans, geb. te Turnhout op 4 november 1792, bouwman, ovl. te Bladel op 13 oktober 1835, zn. van Hendrik Spoormans en Maria Anna Bogers. Als weduwe woont ze met haar dochter Theresia op Helleneinde nr. 169, de Franzche Hoeve.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *