Gij oude geck, ick kan met U niet danssen

Voelde Jan, de zoon van Willem Gerrits uit Liempde, zich aangetrokken tot mannen of had hij gewoon teveel gedronken?

Op zondag 15 december 1669 bezoekt Jan, jongman, out ontrent 16 jaren, tegen de avond de herberg van Jan Huijb te Liempde. Hij drinkt een paar glazen, eerst in de kamer, en daarna in de keuken. Het is druk. Behalve Jan zijn onder andere ook Hendrick Willems, Jan Jacobs (Cuijper), Jan Willems, Jasper Willems, Jan Hertoghs, Handrick Corst Goijaerts, Goijert Huijbert Claes, Jan Aert Quinten, Geerit Geerits van de Looij en Willem de Speelman van Oirschot.

Laat in de avond, zo tussen 9 en 10 uur, vraag Jan uit vriendschap Goijaert Huijberts ten dans. Die antwoordt: Ick wil met u niet dansen, gij bent een soth. Zijn optreden wordt evenmin gewaardeerd door de waard, Jan Huijberts, een broer van Goijaert. Hij komt enige tijd later op Jan af met een kandelaar in zijn hand, en slaat hem daarmee zo hard dat Jan gewond raakt.  Vervolgens pakt Goijaert nog een mes, en steekt Jan daarmee in zijn linker- en rechterschouder, en zelfs in zijn linkerborst. Jasper Willems trekt Jan het huis uit. Op de straet aan de Wetering valt Jan in onmacht op de grond. Hij weet echter weer op te krabbelen, en met groot leet naar huis te kruipen.

De volgende dag wordt hij door Mr Anthonij, chirurgijn, verbonden. Kort daarna wordt Jan, gequetst te bedde liggende, onderzocht en ondervraagd door de schepenen van Liempde. Hij verklaart dat als hij komt te overlijden, hij Goijaert aansprakelijk houdt.

Er worden meer getuigen gehoord. Jasper Willems (25 jaar) verklaart dat hij aanwezig was in de herberg en in de keuken brandewijn heeft gedronken. Hij heeft gehoord dat Jan Willem aan Goijaert vroeg of deze met hem wilde dansen, waarover twistige en krackelige woorden tusschen hen ontstaen ende geresen sijnde. Getuigenissen worden ook afgelegd door Jan Willem Handricx (21) en Jan Hertoghs (25). Volgens de laatste was hij het die tegen Goijaert zei: Com laet ons eens danssen, waarop Jan Willem zei: Ick dans mee. Daarop zei Goijaert: Wat gij oude geck, ick kan met U niet danssen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *