Hotelrekening uit 1756

Uit het schepenbankarchief van de baronie van Boxtel komt deze factuur uit 1756.

De ‘hogh duijtse vrou‘ logeerde kennelijk op kosten van de gemeente, want op de achterzijde staat geschreven: Deese reek. binnen de tijd van drie maanden aan de wed. de Leeuw te voldoen met de somme van zeeven gulden.

(R Boxtel 34.07)